Användarvillkor

Begäran om samtycke

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter. Foretagsmaklare.info vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att kunna skicka erbjudanden om företagsförvärv samt nyhetsbrev till dig.

Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring.

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med anmälan till nyhetsbrev Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer. I de fall du är köpare eller säljare så samlar vi även in kontouppgifter samt kopia av ID-handling. Surfar du på vår hemsida och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analythics.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?
Huvudsakligen är det för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.

På vilken grund sparar vi uppgifterna?
Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:

Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett köpekontrakt.
Lagkrav, t ex måste vi arkivera uppgifter från en genomförd företagsaffär.
Även Bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Intresseavvägning, då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer och mailadress för att kontakta en intressent efter erhållet prospekt.
Vi delar aldrig dina uppgifter till någon utomstående part.

Jag samtycker till att Foretagsmaklare.info behandlar personuppgifter om mig på det sätt som beskrivs ovan.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen