Press "Enter" to skip to content

Användarvillkor

Användarvillkor för webbplats
Detta dokument kan användas för att skapa riktlinjer och regler vid användning av en webbplats. Dokumentet består av villkor och skyldigheter som var person som vill använda webbplatsen i fråga måste acceptera innan den blir tillgänglig.

Vad är det för något?

Användarvillkor för en webbplats fungerar som ett internt regelverk för hur den får användas. Alla som har en webbplats bör upprätta användarvillkor då det är ett viktigt dokument som klargör vad som förväntas av användarna och webbplatsen. Det bör bl.a. framgå hur eventuell betalning kommer hanteras, hur information såsom personuppgifter och cookies lagras samt vad som händer vid en situation där en användare av webbplatsen bryter mot användarvillkoren.

Personuppgifter

Med personuppgifter förstås all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en viss person. Det kan t.ex. vara namn, personnummer, telefonnummer, adress, foton, hälsotillstånd, registeringsnummer till en privatbil o.s.v.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren hos en webbplats användare under en viss tid. De används för att ge användaren en bättre upplevelse genom att t.ex. spara valt språk, skräddarsy marknadsföring och komma ihåg inloggningsuppgifter.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en länge tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ner. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbplatsen.

Hur fungerar det?

Detta dokument kan användas av både privatpersoner och företag och kan användas för att sätta upp helt nya användarvillkor för en ny webbplats eller för att uppdatera en redan existerande webbplats användarvillkor.

Genom att en användare accepterar användarvillkoren för en webbplats uppstår ett bindande avtal mellan användaren i fråga och webbplatsen. Det krävs inte att användaren fysiskt signerar villkoren utan bundenhet uppstår genom att de accepteras digitalt.

När detta dokument är upprättat bör det publiceras på den webbplats villkoren ska gälla för. Dokumentet bör vara lättillgängligt så att samtliga användare enkelt kan ta del av det.

Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Foretagsmaklare.info