Press "Enter" to skip to content

Posts published by “John Lidén”

Den årliga marknadsplanen

Testa Photography Masterclass: En bra marknadsföringsplan bör innehålla följande avsnitt: Marknadsundersökning: Identifiera vem din målgrupp är, vad dina kundbehov är och vad marknadens efterfrågan är…

Foretagsmaklare.info