Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Marknadsföring”

Affärsplanen – grundläggande punkter

Om du funderar på att starta ett företag behövs en affärsplan som hjälper dig att förverkliga allt du har i åtanke. I denna översiktsplan inkluderas…

Den årliga marknadsplanen

Testa Photography Masterclass: En bra marknadsföringsplan bör innehålla följande avsnitt: Marknadsundersökning: Identifiera vem din målgrupp är, vad dina kundbehov är och vad marknadens efterfrågan är…

Foretagsmaklare.info