Den årliga marknadsplanen
Testa Photography Masterclass:

En bra marknadsföringsplan bör innehålla följande avsnitt:

Marknadsundersökning: Identifiera vem din målgrupp är, vad dina kundbehov är och vad marknadens efterfrågan är på din produkt eller tjänst.

Konkurrentanalys: Identifiera vem ditt företags konkurrenter är, vilka marknadsföringsstrategier de använder för att nå din målgrupp och hur deras marknadsföringsstrategier presterar.

Marknadsföringsmeddelanden: Bestäm de specifika meddelanden som ditt företag behöver leverera till din målgrupp genom att använda din marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsmål: Identifiera specifika, mätbara mål för dina marknadsföringskampanjer.

viktiga resultatindikatorer: Bestäm vilka prestandamått som ditt företag kan använda för att mäta dina framsteg mot att uppnå dina marknadsföringsmål.

Marknadsföringsstrategier: Bestäm vilka marknadsföringsstrategier ditt företag kommer att använda för att leverera dina marknadsföringsmeddelanden, nå din målgrupp och uppnå dina marknadsföringsmål.

Marknadsföringsbudget: Skapa en budget som identifierar hur mycket pengar som ska fördelas till var och en av dina marknadsföringsstrategier

av jl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.