En av nycklarna att skapa effektiv och flexibel organisation med minimala hierarkiska nivåer är att implementera en enkel företagsstruktur där anställda har mer att säga till om diverse beslut och en kortare väg från golvet till chefen. Chansen för företagsledningen i små och medelstora företag att taSnabbare och bättre beslut ökar således.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv på YouTubemed runt 360 videos inom olika områden.

av infomak

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.