Press "Enter" to skip to content

Hur lång tid tar det innan en potentiell köpare presenteras i en försäljningsprocess?

I normalfallen tar det några månader innan intressanta köpare presenteras, med undantag för vissa branscher där det kan gå snabbare och för andra branscher långsammare. Runt 6-12 månader tar processen i allmänhet ta från det att försäljningsprocessen inleddes. När en kvalificerad intressent är framtagen så har företagsmäklaren dessförinnan utfört många möten och uppemot + 100 samtal med intressenter och därför är försäljningsprocessen utdragen, samtidigt som företagsägaren kan fokusera i lugn och ro på sin verksamhet. Även överlåtelseavtalet skrivs av företagsmäklaren vilket gör att en jurist inte behöves anlitas. Försäljningsprocessen går med andra ord på autopilot till affären är avslutad.

Ha försäljning av företaget i sikte och förbered företaget för det

Redan när du startar eller förvärvar ett företag bör du tänka på exit längre fram då detta kommer att hjälpa dig att hålla kursen/fokus och hålla företagets verksamhet strömlinjeformad och förbättra produktiviteten. Den framtida köparen kommer med all sannolikhet inte att ersätta alla anställda. Därför är det fördelaktigt att varje anställd har tillräckligt med kapacitet och kan fullgöra sitt ansvar, oavsett om ägaren är där och hanterar dem. Ta dig tid att utbilda anställda, det kommer att gynna försäljningen av företaget

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Foretagsmaklare.info